LICENČNÍ SMLOUVA
Toto je licenční smlouva mezi výrobcem – RevoCue AI s.r.o. (dále jen „výrobce“) a uživatelem (fyzickou nebo právnickou osobou) softwarového produktu (dále jen „software“). Software včetně veškeré dokumentace je duševním vlastnictvím výrobce a je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, nesmíte software instalovat, kopírovat ani používat.

Práva
Na základě této smlouvy získáváte nevýhradní a nepřevoditelnou licenci k užívání software po dobu trvání smlouvy. Počet kopií, které smí uživatel současně v jeden okamžik používat, je omezen podle typu zakoupené licence.

Omezení
Je zakázáno software jakýmkoliv způsobem analyzovat, překládat do zdrojového kódu a modifikovat nebo jej zahrnout do jiného software. Dále je zakázáno software distribuovat, pronajímat a půjčovat.

Doba trvání smlouvy
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. K zániku smlouvy dochází v okamžiku, kdy porušíte smluvní podmínky tím, že učiníte cokoliv v rozporu s ustanoveními této smlouvy. Smlouva též zaniká, pokud uživatel nainstaluje novější verzi stejného software. Pak vstupuje v platnost licenční ujednání vztahující se k této nové verzi.

Upgrade zdarma
Pokud jste držitelem licence k některé z předchozích verzí stejného software (s výjimkou demo verze), můžete tuto verzi software používat bezúplatně.

DEMO verze
Demo verzi software je možné používat bezúplatně pouze v souladu s jejím účelem. Dále je dovoleno demo verzi kopírovat a v nezměněné podobě poskytovat třetím osobám.

Rozhodné právo
Pokud je vaše sídlo v některé ze zemí Evropské unie, Švýcarsku nebo Norsku, pak se tato smlouva řídí právním řádem této země. Pokud je vaše sídlo v jiné zemi, pak se tato smlouva řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem.

KontaktCopyright © RevoCue AI s.r.o. 2012-2024